Onsdagen den 1:a februari träffade Veddigevisionen Hamn- och gatuförvaltningens representant Katarina Wellholt för att diskutera en kommande utveckling av en mötesplats i Veddige.

Under mötet presenterades ett antal förslag på lämpliga platser att investera på, både nya och befintliga mötesplatser. Vid en genomgång av befintliga platser framkom kritik på det dåliga drift- och underhållsarbetet på runt bl.a. strandpromenaden. Katarina lovade att ta upp detta med berörda på kommunen.

Efter inventeringen beslutades att göra ett platsbesök på den mark som ligger bakom Kullagårds kraftverk i Veddige. Om platsen är lämplig kommer vi i samarbete med kommunen och Varbergsortens Elkraft undersöka möjligheten att ordna en mötesplats på den smala landtungan som vackert följer Viskans sträckning mitt emot Karl XI:s skans. Håll tummarna att det går att genomföra för platsen är vacker och blir ytterligare ett steg i att utveckla vår attraktiva miljö kring Viskan, helt enligt vår vision. ⁄

Andreas Gustavsson Ordf Veddigevisionen

FAKTA

Hamn- och gatuförvaltningen har investeringspengar för ett antal år framåt för att utveckla mötesplatser i serviceorter och på landsbygden. Målet med projekten är att i dialog med lokala grupper ta fram förslag och genomföra förbättringar av utemiljöer. Projekten ska bidra till ökad sammanhållning och ökad attraktivitet i samhället.

Vad krävs av den som söker?

Förutsättningarna för att få ta del av investeringspengarna är följande:

  • att det finns ett lokalt initiativ och engagemang
  • att det finns en organiserad grupp som mottagare av projektet
  • att förbättringen av utemiljön skapar ett mervärde för orten
  • att mötesplatsen ligger på kommunal mark
  • att det från början finns avtal på vem som på sikt ska sköta underhållet av platsen

Kommunen är huvudman för genomförandet av projektet och utser en projektledare. Varje år prioriteras åtgärder i en till tre orter.