…vore en ombyggnad av väg 826 rakt i genom  Gunnarsjö, för Gunnarsjös del vore det ett framtidshopp då  det här finns en potential som legat i vila de senaste hundra åren. Vi talar då om en punkt  mitt emellan Oslo och Köpenhamn, också mitt emellan Göteborg och Halmstad. Genomfartstrafiken skulle öka och förhoppningsvis även företagsamheten och byggandet. Minska flykten från landsbygden är väl passerat men återuppbyggnad ligger i tiden och i framtiden.

Turistled från väst till öst eller motsatt..En framtidskorridor för Sverige i Sverige..

Den kortaste vägen mellan två punkter är ju ett rakt streck och tar man söder om Kungsbacka i väst och Oskarshamn med färjeförbindelse till Gotland i öst så inser man  snart att detta är den kortaste och smartaste vägen både till Stockholm och öarna i Östersjön. Så även till det småländska höglandet och Blekinge. En framtida trafikled borde nu planläggas  och struktureras så att man kommer åt att bygga så rakt som möjligt. Kortsiktig planering är inget någon tjänar på, nej man måste ha planer både för de första trettio åren, liksom hundra år och trehundra år i framtiden. Det är också viktigt att man öppet redovisar långsiktsprojekten,visionerna, dokumenterar historien och har det tillgängligt för allmänheten. I dag är nu, igår är historia, morgondagen är framtiden.

En första insats på denna sträcka vore att bygga ut flaskhalsvägarna till en minst åtta meter bred körbana,alltså de vägar som idag bara är ca fyra meter.

En viktig förbindelse av riksväg 154 vid Älvsered och riksväg 41 vid Horred.

Den sträcka man borde bygga ut  först av allt är väg 826 genom Gunnarsjö som ju endast på ca 15 km är en smal krokig, backig och dåligt underhållen vägsträcka. En riktig bromskloss alltså om man ser på hela sträckan från Oskarshamn och Gotland på östkusten och söder om Kungsbacka på västkusten. Öster om Älvsered innan Gislaved  och korsningarna med riksvägar 26 och 27 finns ett liknande parti av dålig väg , dock bara  ca 5 km som också borde prioriteras. I övrigt så är de småländska vägarna hyfsat bra och framkomliga.

En punktinsats på väg 826 vore vid Botared-Röshult, den s..k hästskosvängen. Här skulle man räta kurvan helt, bygga en viadukt eller ett stort rör så att djur kan gå igenom. Inte heller glömma bort vägbredden minst  åtta meter .Bygga ett viltstängsel och leda ner det vilda under vägen. Vägens sträcka skulle bli minst  etthundra meter kortare på denna km., och vad innebär det på sikt. Jo med  tvåhundra fordon  per dygn skulle skulle den körda sträckan bli ca 750 mil mindre per år. Ser man sedan i ett perspektiv på  30 år blir det ca 22 000 mil mindre körning bara på att räta ut en kurva. Så tillkommer  även mindre bilslitage då man inte behöver växla ner och sega sig upp för backarna. Borta är också behovet  av en hink med grus i bilen vintertid när det halt och  lite nysnö mitt i natten innan väghållarna hinner ut. Flertalet gånger har man fastnat  just i denna svacka.

Sveriges längsgående vägar är bra men tvärförbindelser är en besvikelse, här är det egentligen bara Göteborg –  Stockholm via Jönköping som nu finns tillgänglig i regionen. Om man nu siktar på framtiden med en tvärförbindelse från söder om  Kungsbacka till Oskarshamn och Gotland så så rakt som möjligt skulle det gynna en korridor på ca 20 mil i bredd. Här kan man gräva ned fjärrstyrd obemannad järnväg för godstransporter,el,kommunikation,gas etc. och med väg ovanpå och en rail  50m upp från backen för kollektiv persontransport, tänk en konferens i en kabin,lunch etc.. Tänk bara att sitta däruppe och njuta av en resa tvärs över vårt vackra land och kanske ut till Gotland. Eller en liten avstickare till huvudstaden.    

En turistled vore en bra början och vem skulle kunna vinna på detta?  Några exempel,  alla som fraktar sig från  kanske Göteborg,  Kungsbacka och in till Småland och tvärtom. Smålänningar och Stockholmare som besöker metropolen Ullared skulle få ett bra alternativ. Vi som bor  efter vägsträckans omedelbara närhet skulle känna oss närmare himlen och rikare. Men  framför allt efterlyses ett samarbete mellan turismnäringen. Man skulle gemensamt kunna marknadsföra hela sträckan som en turistled och ordna evenemang i olika föreningar därefter,ex.  Bilrally ,geocaching ,utflykter till besöksmål etc. Ta fram en gemensam broschyr i format A5  för att marknadsföra varandra. Lär känna ditt land. Alla i korridoren är vinnare. Inte minst vi som dagligen trafikerar valda delar.

Jag efterlyser personer som vill vara med och påverka och bilda ett projekt. För närvarande är vi två st. Hör av er till undertecknad tel.0708 398 374  eller   info@unosloge.se

Uno Karlsson.