VIPERSMATCH_01DERBYDAX!
VEDDIGE VIPERS – Varberg
fredagen DEN 15 januari 19.30

Fritt inträde!

Matchen sponsras av ett 40-tal företag!!

Mer information om veddige vipers hittar du på:
www.veddigevipers.se

VIPERSMATCH_05