Under 5 veckor har vi, klass 8c, på Vidhögeskolan arbetat med ett projekt om Den industriella revolutionen. Vi byggde två modeller som visar hur landsbygden förändrades under skiftet.

Vi delade in oss i grupper, några tog på sig ansvaret att göra hus av lera, andra målade och vissa gjorde landskap av paper-maché. Vi skrev även faktatexter om tåg, vattenkraftverk, väderkvarnar och om skiftet.

Modellerna består utav två höjder, en sjö, en å och flera åkrar och hus. Vi försökte att så tydligt som möjligt visa skillnaderna som skiftet förde med sig.

När vi färdigställt projektet ordnade vi en liten utställning som finns att se på Veddige bibliotek från den 2 februari till och med mitten av mars. Där kan du se våra landskap men även läsa fakta om Den industriella revolutionen. ⁄

Klara Rydell och Malin Olsson, elever i 8c