Trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister ska öka i Veddige genom en ny gång- och cykelväg, som i vår byggs från Viskastigen upp till Vidhögeskolan.

”Att bygga ut cykelvägnätet i området är i linje med beslutad cykelplan och bidrar till kommunens målsättning att öka andelen cykelresor” säger Inger Mellberg, strateg på hamn- och gatuförvaltningen.

Att bygga en gång- och cykelväg här bidrar till ökad säkerhet

Gång- och cykelvägen sträcker sig utmed Västra Ringvägens västra sida med start vid Viskastigen. Via en upphöjd överfart över Syllingevägen fortsätter den till övergångsstället vid Skolgatan där den byter till östra sidan av Västra Ringvägen till Nygatan. Den följer sedan Nygatan till korsningen med Kantagårdsvägen. ”I området rör sig mycket människor samtidigt som där är mycket trafik och ibland höga hastigheter. Att bygga en gång- och cykelväg här bidrar till ökad säkerhet” säger Veddige vägförenings ordförande Lennart Bengtsson. Samtidigt som gång- och cykelvägen byggs kommer beläggningen förbättras på delar av sträckan. En mindre ombyggnad av korsningen Nygatan/Kantagårdsvägen kommer också göras för att få ner hastigheten i korsningen. Förhoppningen är att komma igång med utbyggnaden under första kvartalet 2017 förutsatt att vädret inte ställer till det. ”De här åtgärderna kommer dessutom att dämpa farten på Syllingevägen, åtminstone i korsningen med Västra Ringvägen och därmed bidra till minskad olycksrisk i vår mest drabbade korsning.” avslutar Lennart Bengtsson. ⁄

Marie Johansson. Projektledare Hamn- och gatuförvaltningen