Minnesanteckningar – Veddige folkhälsogrupp

Närvarande: Kerstin Edmundsson, Eva Ivarsson, Marianne Svensson, Arne Eriksson, Michael Enberg, Henrik Alfredsson, Jan Werdelin, Elisabeth Gunnarsson, Ingrid Lennartsson

Kvällens möte var förlagt på Bouledromen i Varberg. Mötet inleddes med en spännande tävlingsomgång i boule där Arne och en annan veteran inom sporten vägledde oss genom tävlingen. Mycket spännande och fantastiskt roligt.

 • Arne berättar historien kring hur bouledromen kom till. År 2002 började man diskutera att bygga en boulehall i Varberg. 2005 bjöds 23 föreningar in till ett stormöte, detta ledde till att åtta föreningar bildade boulealliansen. Första spadtaget till boulehallen togs i maj 2006 och i oktober samma år invigdes ”Bouledromen”. Bouledromen har öppet 8-20 alla dagar under vinterhalvåret och de åtta föringarna turas om enligt schema att ansvara för cafeterian. Den 22 april startar sommarserien som spelas utomhus. Det har spelats både landskamper och Nordiska mästerskap i Bouledromen.
 • Massmedia – när det skrivs negativa saker om Veddige i massmedia, namnges ofta Veddige som ort jämfört med andra orter runt om i Varberg där massmedia väljer att inte namnge orten, det ger Veddige ett oförtjänt dåligt rykte. Kontakt ska tas med bland annat HN för att poängtera detta.
 • Tidningsutkörarna i Veddige har uppmärksammat att det ofta har sett ett gäng ungdomar ute vid 4 tiden på morgonen.
 • BRÅ information – Ingrid informerar att vid senaste mötet med ”Trygg i Varberg” informerade polisen om att 2009 hade varit ett bra år med 25% mindre våldsbrott i centrum och antalet anmälda brott är sänkt i kommunen. Däremot har det förekommit GHB i Veddige.
 • Nattvandrarna – är en ideell förening som startat upp i Varberg. Medlemmarna är ”vanliga” vuxna på stan som finns där för ungdomarna. Föreningen har för närvarande 25 medlemmar, utav dem är det 12 som aktivt går. Nattvandrarna är ute på lördagskvällar och nätter och de går alltid tre och tre. Huvudsponsorer är Skandia, EON och Stadium. Nattvandrarnas medlemmar är försäkrade. Nattvandrarna står även som värdar på Ungdomens hus på vissa fredagar. Stiftelsen nattvandrarna har en egen hemsida www.nattvandring.se.
 • Väg 41 – i samband med att den nya sträckningen tas i bruk kommer genomfartstrafiken att minska betydligt genom Veddige samhälle. Detta är mycket positivt men samtidigt blir samhällsbilden en annan och det ges möjligheter att skapa en miljö i Veddige centrum som är trevlig och inbjudande. Jan åtar sig uppdraget att göra en skrivelse till Kommunstyrelsen om att snarast bilda en arbetsgrupp bestående av personal från kommunen och boende i Veddige för att ta fram förslag på de förändringar som behöver göras. Kontakt tas med övriga intressenter i Veddige som kan stå bakom en sådan skrivelse. Skrivelsen skickas med som bilaga till minnesanteckningarna. Läs skrivelsen här. Läs Hallands Nyheters artikel om detta.
 • Strandpromenaden utmed Viskan – den 6 maj 17.00 bjuder Andreas Lindqvist från gatuförvaltningen in VeddigeVisionen, Bo och Ove Emanulesson samt folkhälsogruppen i Veddige till en vandring utmed Viskan. Andreas vill få in så många synpunkter han kan få på hur Strandpromenaden kan utformas.
 • Övrigt väg 41 – eftersom det enbart är sträckningen mellan Strängbetong och Carlssons som är beviljad har företagarföreningen haft ett möte med Region Halland där de påtalar vikten av att övriga delar av väg 41 är projekteras. Tyvärr så ställs järnvägsprojektet och vägprojekten mot varandra och därför finns det inga medel att projektera resterande del av väg 41 i nuläget.
 • Eva berättar att prästerna runt om i församlingarna säljer prästost till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete hela världen (Lutherhjälpen) under fastetiden.
 • Plastkassar på Hemköp – Hemköp säljer två olika plastkassar den ena kostar 2 kr och den andra kostar 2.75 kr. Kassen för 2.75 är tryckt med idrottsföreningarna i Veddige och vid köp av den går en del av summan till idrottsföreningarna i Veddige.
 • LRF – Henrik berättar att bönderna nu väntar på att snön ska smälta. Den stora mängd snö som har legat kvar länge i år gör att det inte går att komma ut på åkrarna och gödsla och därmed fylls gödselbrunnarna och det bli svårt att hantera.

Nästa möte planeras den 24 maj kl 18.00 i församlingshemmet. Boka även in promenadmötet utmed Viskan den 6 maj kl 17.00. Vi tackar Arne för en mycket trevlig kväll med både motion och god fika.

Vid pennan: Ingrid Lennartsson