Invigning av ny cykelbana i Veddige

Invigning av ny cykelbana i Veddige

Hamn- och gatunämndens ordförande Tobias Carlsson och representant från vägföreningen inviger nya cykelbanan på Västra Ringvägen och Nygatan.
Tid: onsdagen den 21 juni, kl. 18. Plats: grönområdet väster om Vidhögehallen. Tipspromenad för alla och cykelskola för barnen. Vi bjuder på grillad korv och bröd! Välkomna! Anmäl dig på www.varberg.se/veddigecykelvag senast den 16 juni.

 

Företagare i Veddige!

Företagare i Veddige!

Frukostmöte för vakna företagare

Hur stärker vi gemensamt ett positivt samarbetsklimat i Varberg mellan kommun och näringsliv?

  • En presentation från en djupintervju, gjord i december, av 90 företag i Varberg kring sex olika myndighetsområden (Räddningstjänst, Bygglov, Markupplåtelser, Livsmedel, Miljöskydd samt Serveringstillstånd)
  • En dialog och workshop tillsammans för att få fram era synpunkter och tankar i arbetet.

Som vanligt är vi nyfikna på vad som händer i er vardag och naturligtvis kör vi företagspresentationer à tre minuter. Hör av dig om du är intresserad av detta.

Medverkar gör

  • Ni företag som har verksamhet i Veddige
  • Ulrika Rylin, landsbygdsamordnare, Varbergs kommun
  • Martin Andersson, näringslivsdirektör, Varbergs kommun

Tid: Onsdagen den 5 april, kl 7:27 – 9:30

Plats: Räddningstjänsten (Brandkåren i Veddige), Sjöfågelvägen 2, Veddige

Anmälan: naringsliv@marknadvarberg.se, senast fredagen 31/3

Efter mötet erbjuds rundvandring hos Räddningstjänsten av Roger Lysebring! Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på frukosten. Ser fram emot att träffa er. Ta med din ”företagsgranne”.

Välkomna!

Detta är en typ av möte som Marknad Varberg arrangerar för att underlätta för företagen i kommunen. Syftet är att stärka samarbetet ”företagsgrannar” emellan – ”grannsämja”, att höra vad ni skulle vilja ha hjälp med/information om samt att visa vad vi kan erbjuda.

Frågor om Strandskydd

Information – frågor om Strandskydd – Vilka möjligheter?

Torsdagen den 16 april kl. 19.00 i Skällinge bygdegård

Alla invånare kommer någon gång i kontakt med områden som berörs av regler för Strandskydd. Sedan december 2014 gäller i en del fall utvidgade (200-300m) strandskyddsområden kring en del av våra vattendrag och sjöar. I övrigt gäller det generella strandskyddet, 100 meter, vid alla andra mindre och större vattendrag och sjöar.

Du som älskar friluftsliv och natur, driver jordbruk, skogsbruk, fiske eller har fastighet inom strandskyddsområde berörs särskilt av reglerna!

Välkommen från hela landsbygden till Skällinge! Ta del av information och ställ dina frågor! Varför finns strandskydd? Vilka regler gäller? Vilka myndigheter hanterar strandskydd? Hur söks dispens från strandskyddet? Vilka möjligheter finns till utveckling av landsbygden? I panelen finns företrädare från Samhällsutvecklingskontoret, Stadsbyggnadskontoret samt Byggnadsnämnden och LRF. Särskilt inbjudna är Naturskyddsföreningen i Varberg, Hallands fiskevattenägarförening samt företrädare från samtliga partier i Varbergs kommunfullmäktige.

www.varbergslandsbygdsrad.n.nu

Veddige behöver dig!

Veddige behöver dig!

Veddige behöver dig payoff negativ

Veddigevisionen har börjat skissa upp framtiden för vårt Veddige. Kom, se och lyssna på våra tankar och idéer! Debattera, fråga och fika med oss!

Stormöte

för folk och inbjudna politiker med hjärtat i Veddige. Måndagen den

24 november kl 18:30 Idrottshuset.

Hemköp bjuder på fika. Arrangör: Veddigevisionen.