Jordbruksverkets saneringsplan på den mjältbrandsdrabbade gården i Telnebacka kommer att vara hälsovådlig. (650 plastade ensilagebalar, 400 storbalar halm, 160 ton hö, 1 500 kubikmeter fastgödsel och material från stallbyggnaden ska eldas upp i en öppen grop på gården under SEX MÅNADER)

Detta är fakta om röken:

– Ett oerhört primitivt sätt att sanera. Den öppna eldningen kommer att producera en massa kolväten, giftiga och cancerogena, säger Robert Schuster, expert på förbränningsteknik på ÅF, Ångpanneföreningen i Stockholm.

– För att få en fullständig förbränning krävs en destruktionsugn.

Lennart Gustafsson på Statens Provningsanstalt i Borås häpnar också över Jordbruksverkets saneringsplan:

– Detta är en helt okontrollerad förbränning, eftersom ingen slutförbränning sker. Röken kommer att innehålla mängder med polyaromatiska kolväten (PAH), oförbränt organiskt material, som man är säker på har cancerogena effekter.

KOM TILL JORDBRUKSVERKETS INFORMATION
MÅNDAG 23 mars 19:00 i Idrottshuset, Veddige.

Inger Wennerlund tel 38878