Cancerframkallande rök

Jordbruksverkets saneringsplan på den mjältbrandsdrabbade gården i Telnebacka kommer att vara hälsovådlig. (650 plastade ensilagebalar, 400 storbalar halm, 160 ton hö, 1 500 kubikmeter fastgödsel och material från stallbyggnaden ska eldas upp i en öppen grop på gården under SEX MÅNADER)

Detta är fakta om röken:

– Ett oerhört primitivt sätt att sanera. Den öppna eldningen kommer att producera en massa kolväten, giftiga och cancerogena, säger Robert Schuster, expert på förbränningsteknik på ÅF, Ångpanneföreningen i Stockholm.

– För att få en fullständig förbränning krävs en destruktionsugn.

Lennart Gustafsson på Statens Provningsanstalt i Borås häpnar också över Jordbruksverkets saneringsplan:

– Detta är en helt okontrollerad förbränning, eftersom ingen slutförbränning sker. Röken kommer att innehålla mängder med polyaromatiska kolväten (PAH), oförbränt organiskt material, som man är säker på har cancerogena effekter.

KOM TILL JORDBRUKSVERKETS INFORMATION
MÅNDAG 23 mars 19:00 i Idrottshuset, Veddige.

Inger Wennerlund tel 38878


Sotmoln över Veddige

Sotmoln över Veddige

img_4458

På måndag kväll den 23 mars kommer Jorbruksverket att hålla ett möte i Idrottshallen, Veddige för att berätta om hur de tänker elda upp de oerhörda massorna av smittat avfall från den mjältbrandsdrabbade gården i Telnebacka.

Ingen skugga må falla över den drabbade ägaren, Hans Vendelstrand. Katastrofen för honom är ett faktum, men nu är det Jordbruksverket som dikterar villkoren för sanering av det smittade avfallet.

På gården ska brännas 650 plastade ensilagebalar, 400 storbalar halm 160 ton hö och 1 500 kubikmeter fastgödsel plus material från lagården. Det är ofattbara mängder avfall som ska brännas under SEX MÅNADER öppet på marken intill gården!!

Jordbruksverket har bestämt att bränningen ska ske där.

Verket har epizootilagen i ryggen som tar över alla andra miljölagar. Vi har alltså ingen lag bakom ryggen när vi protesterar mot att bränningen kan skada vår hälsa: Hur går det med ungarna som leker utomhus i rökmolnet, betande kvigor och hästar, häckande fåglar? Och kan vi vuxna vistas utomhus när röken bolmar som värst?

Ställ därför upp på mötet på måndag kväll i Idrottshallen i Veddige och säg vad du tycker. Tid ska anges i HN onsdag, eller torsdag.

Under minst SEX MÅNADER ska den öppna förbränningen fortgå här nere i Telnebacka. Visst blåser det mest syd och sydväst, men i dag till exempel har det blåst nordost och då faller den tunga röken även över Veddige.

KOM TILL MÖTET PÅ MÅNDAG KVÄLL.

Ring gärna: Inger Wennerlund på 38878, som kommer att veta hur dags mötet äger rum.