Projekt Kullagårdsön

I samhällsföreningen Veddigevisionen har vi tagit initiativ till ett projekt på Kullagårdsön vid Viskan i utkanten av Veddige. Vår vision för området är ett tillgängligt strövområde för rekreation och umgänge i olika former. Genom broförbindelse med Karl XI Skans kan det bli ett unikt naturområde att promenera i och njuta av. Stort fokus ska läggas på bevarande av naturen och att ta till vara på den fantastiska miljö som höjer hela Veddiges attraktionskraft. Vi vill också göra fastighetsägare, allmänheten och planerare nyfikna på och medvetna om de kulturhistoriska och estetiska värden som finns i detta område. Projektet drivs av Veddigevisionen och genomförs helt och hållet av frivilliga resurser med tillstånd från markägaren Varbergsortens Elkraft som också är delaktiga i genomförandet.
Steg 1 (märkt med röd färg på kartan) är att utmed kraftverkskanalen anlägga en gångväg som svänger av och fortsätter bort mot den platsen där det tidigare legat en tennisbana. Utmed kanalen monteras bänkar för att kunna sitta och njuta av naturen. Vid platsen där tennisbanan varit utformas en kuperad mötesplats med gräskullar och sittplatser.
Framtida steg (märkt med lila streckade linjer på kartan) kan bli att göra flera gångvägar på ön och finalen blir en bro över till Karl XI Skans.

I början på mars trotsade ett tappert gäng den bistra vintern och påbörjade markarbeten på ön. 200 kubikmeter jordmassor, från platsen där Deromes nya anläggning i Värö ligger, hade transporterats och tippats i Kullagård. Nu skulle all denna jord förflyttas från gaveln på Bengt Hvalgrens ladugård genom kraftstationen och ut på ön till platsen där det en gång legat en tennisbana. 3 maskinister krävdes och vi nöjde oss endast med de bästa orten hade att erbjuda – Anders, Lennart och Klas. Kylan gjorde att marken var bra att köra på men jordmassorna var frusna och ”klumpiga” att hantera. Efter en lång dag var all jord på plats på ön och trots vädret hade Lennart, iförd blöta träskor och ny mössa, lyckats skapa precis den platsen vi önskat med sin grävmaskin. Arbetet var klart och den största utmaningen i projektet kunde bockas av i protokollet. Vi är otrolig tacksamma för den ovärderliga hjälp vi fått av dessa 3 herrar. De förtjänar en hedersmedalj.

Två månader senare den 8 maj invaderades ön av det pigga Tisdagsgänget som med mangrann uppställning hjälpte till med att röja upp bland grenar och ris. Veddigevisionen bjöd på fika från Kullagårdens stenugnsbageri och samma dag planterades även 1000-tals lökar skänkta av Växtboden. Läs mer om detta i artikel av Sten Unosson på nästa sida.
Varbergsortens Elkraft kommer ordna promenadstig från Kullagårdsbron längs med kanalen fram till platsen. Kvar på to-do-listan och innan vi kan inviga platsen är att elda rishögar, så gräs, rigga ett gammalt kvarnhjul som bord och ordna bänkar att sitta på. Vi söker nu efter någon som kan hantera motorsåg och vill hjälpa oss att såga fram bänkar av ekstockar. Är det du, eller känner du den personen? Hör av dig till mig! Ja just det, sen var det bron också, är någon som kan hjälpa till med bron? Jag återkomma till den i nästa nummer. Undra dessutom om inte vi bör ordna en namntävling? Vi vet nämligen inte vad vi ska kalla den här platsen… ❤
Andreas Gustavsson