Lokal utvecklingsplan (LUP)

Lokal utvecklingsplan (LUP)

LUP Veddige-webSYFTE OCH MENING

Den 27 april 2011 samlades ca 100 av Veddiges invånare i en ”Framtidsverkstad” i syfte att beskriva samhällets nuläge, behov och vision mot ett önskat läge 2020. Där fanns representanter från invånare, föreningar och företag. Intressegruppen Veddige Framtid utsågs som ansvarig att sammanfatta Framtidsverkstaden i en sk. Lokal utvecklingsplan (LUP).

 • Veddiges LUP ska fungera som ett sammanhållande dokument för Veddige samhälles visioner, lång- och kortsiktiga mål samt tillhörande handlingsplaner.
 • LUP ska vara ett hjälpmedel för de som är nyfikna på och vill lära känna Veddige.
 • LUP ska vara med som en viktig del i kontakter med myndigheter och politiker.
 • Veddige Framtid ska träffas en gång om året för att stämma av handlingsplanens framdrift och vart femte år ska Veddiges LUP revideras

 

VEDDIGE DÅ TILL NU

Veddige socken har vuxit upp på sidor om floden Viskan. Det har bott folk här ända sedan stenåldersfolket var jägare och fiskare. Av den anledningen kom vår bygd tidigt med i historien. Många arkeologiska utgrävningar har visat på en långvarig historia och det är något som fortfarande påverkar samhället genom planerade nybyggnationer ofta påverkas av utgrävningskrav.

Veddige har varit ett bondesamhälle och det var först med hemvändande och nytänkande utvandrare samt dragning av järnväg som handel och kommersiellt hantverk kom till Veddige på 1900-talets första hälft.

Några viktiga milstolpar, katalysatorer och orsak/verkan samband som lett fram till Veddiges samhällsutveckling samt entreprenörsandan och det rika företagandet.

 • Sven Engberg – Drivkraftig entreprenör som hade visioner och förmåga att få med samhället. Lyckades få Bonnierskoncernen att etablera Veddiges första industri, Åteå, 1950.
 • Strängbetongs fabrik invigdes 1958. Detta ledde till fart och rörelse i samhället. Det byggdes både villor och flerfamiljshus. Befolkningsmängden ökar markant från 1958 och fram till slutet av 1990-talet. Tack vare Strängbetong etablering, där företrädesvis män arbetade, hade orten även tillgång på kvinnlig arbetskraft, vilket ledde till att Borås Wäfveri etablerade en syfabrik, som nu tyvärr är nedlagd.
 • Veddige var fram till 1971 en egen kommun. Starka och engagerade lokala kommunalpolitiker med in i storkommunen, Varbergs kommun. Under 1970-talet satsades mycket på Veddige och mycket av den samhällsservice som finns byggdes så som högstadieskola, idrottshall, ishall, simhall, äldreboende, vårdcentral etc.
 • Etablering av Värö bruk och Ringhals i början på 1970-talet påverkade även inflyttning till Veddige positivt.
 • En positiv utvecklingsspiral gjorde att fler människor och familjer flyttade till Veddige och fler byggnads- och målerifirmor kunde etableras. Ytterligare industrier och företag kunde etableras, vilket också påverkade ett utökat serviceunderlaget varpå butiker och affärer kunde starta och bedriva verksamhet.

Veddige i Frysboxen
Någon gång omkring 1995 började det hända en massa negativa saker för Veddige. Vid den här tidpunkten hade de gamla politikerna från Veddige tackat för sig. Några vassa påläggskalvar fanns inte. Folk ägnade sig åt annat än politiska möten. Dessutom fanns det inte mycket att klaga över i Veddige.

Omkring 1990 sköts Veddiges byggkvot över till Åsby, där man ville ha förstärkning av elevantalet, då man uppförde en ny skola där. Det var starten på byggnationsstoppet i Veddige. Sedan kom bank- och byggkrisen. Räntor for i höjden. De två största byggföretagen i Veddige gick i konkurs. I de andra byggföretagen drog ledningen sig tillbaka av ålderskäl. Det fanns inte längre någon drivkraft i Veddige, ingen Engberg, som satte fart på saker och ting. Intresset för Veddige var något ljumt. Varbergs Bostad, som tog över Stiftelsen Veddigebostäders fastigheter, har inte nyproducerat en enda lägenhet sedan kommunsammanslagningen.

Geografiskt läge
Veddiges samhälle ligger på Viskans norra strand omkring 8 km från havet. Genom orten leder väg 41, som går mellan Borås och Varberg. Andra större vägar är förbindelsen Veddige samhälle – Värö Bruk, en väg som korsar motorvägen E 20. Till Borås och Göteborg har man från Veddige samhälle 6 mil. Till centralorten i kommunen, Varbergs stad, är det 2 mil.

Genom Veddige samhälle går järnvägen Varberg – Borås – Herrljunga. Till Landvetters flygplats är det bara ungefär 6,5 mil om man tar vägen genom Marks kommun.

Bebyggelse
Största delen av Veddige samhälle ligger på slättmark. I norr har bebyggelsen klättrat upp på berget, vilket gett fina och kuperade villatomter. Nere på slätten ligger egnahemsvillor, radhus och större flerfamiljshus.

Under senare år har de styrande i kommunen fört en ganska passiv bostadspolitik i Veddige. Många yngre personer går och väntar på att kommunens områden i det mer kuperade Månsagårdsområdet skall planeras. Under denna väntan har några byggt sina villor på berg en bit utanför samhället med stora kostnader för vägar och vatten – avlopp.

Veddige har inga tomma lägenheter. Många villor bebos nu av gamla ensamstående pensionärer, som väntar på att få komma till en servicebostad. På ritbordet finns nu ett projekt hos en lokal byggare att bygga kanske ett tjugotal servicelägenheter. Det har inte varit svårt att sälja villor i Veddige till yngre barnfamiljer, då prisnivån är ganska låg jämfört med villor vid havet.

Naturen
Veddige har en mycket skiftande och vacker natur. Utefter Viskan breder slättmarkerna ut sig. Här finns de flesta och största bondgårdarna. I både norr och söder har Veddige bergs- och skogsområden med många sjöar. Den största sjön är Stora Hornsjön. Både denna sjö i norr och Stora Eksjö i söder har varit populära för bad- och friluftsliv. Ungdomarna har ofta också sökt sig till den mindre Iglasjön i Järlöv. I skogarna finns fina vandringsleder och ridvägar. Många hästintresserade familjer slår sig ner i Veddige. Skogarna gör, att det är betydligt mindre blåsigt i Veddige än ute vid kusten.

Befolkningsstatistik för Veddiges tätort…

Näringslivet i Veddige
Framtidstron är ändå stark hos företagarna i Veddige. Många företag har flyttat fram sina positioner och utvecklats och anpassats sig efter marknadens efterfrågningar. Som en följd av entreprenörsandan i Veddige finns det över 300 registrerade företag i Veddige.

Här finner ni en förteckning över några av alla de branscher som finns representerade.

Betongindustri Bilhandlare Bilverkstäder
Blommor Bokföring Bostadsbolag
Byggmästare Cafèer Detaljhandel
Djurfoder Elektriska installationer Energiverk
Fastighetsbolag Friskvård Frisör¸ Hårvård
Förpackningsindustri Försäkringsbolag Glasmästeri
Gruppboende Hovslagare Hudvård
Lackering Lantbruk Lantbruksmaskiner
Larm, säkerhet Livsmedelsbutik Mark & Anläggning
Maskinstation Mekanisk verkstad Målarmästare
Möbler Plåtslageri Restaurang
Sand, grus, makadam Skogsservice Smidesverkstad
Sport & Fritid Städservice Svetsning
Transport VVS Åkeri

För mer information om vilka företag och ekonomiska föreningar som finns i Veddige kan man använda webbplatsen: http://varberg.uc.standout.se/

Service
Servicen är välutbyggd i Veddige och lämpad för ortsbefolkningen. Här finns skola för F-9 samt 5 st förskolor med olika antal barn. Upptagningsområdet är Veddige, Derome, Kungsäter och Karl-Gustav. Den kommunala servicen består av vårdcentral, äldreboende, folktandvård, bibliotek, simhall, ishall och fritidsgård.

Vår matbutik är ombud för Post, Atg, Svenska Spel, Systembolaget, filmuthyrning och vid fiske säsong säljs det fiske kort för Viskan och Björkholmssjön. Utöver detta finns ett lokalkontor för Varbergs Sparbank för bankaffärer, bankfack och bankning av dagskassor mm. Det finns ett flertal restauranger och en kiosk. Det finns även ett flertal frisörer och fotvård. Hockeyklubben har second hand butik.

Det finns en återvinningsstation i utkanten av Veddige. Återvinningsstationen är alltid tillgänglig för glas, tidningar, förpackningar, plast- och metallförpackningar. Utöver detta finns en fullskalig återvinningsstation med begränsade men helt ok öppettider.

Idrottsanläggningar

 • Veddige Ishall
 • Med läktare för 600 stående.
 • Veddige Simhall och idrottshus
 • Med 25meters simbassäng, gym, solarium .
 • A-hall med läktare för 300 personer, B-hall.
 • Intill ligger det även 2st beachvolley planer
 • Veddige idrottsplats
 • Med 1st 11-manna konstgräsplan, 1st 11-manna gräsplan
 • 1st 7-manna gräsplan, det är även 2st 7-manna gräsplaner till på gång.
 • Där finns även en festlokal för 225 sittande gäster.
 • VBK:s klubblokal för uthyrning för ca 50 sittande gäster.
 • Boulbana
 • Elljusslinga  1250m.

Idrottsföreningar
I Veddige sprudlar det av idrottsaktiviteter att välja mellan, för så väl gammal som ung.

Här är ett axplock av de aktiviteter som finns att välja mellan.

 • Boule
 • Ishockey
 • Sportskytte
 • Fotboll
 • Bridge
 • Innebandy
 • Korpen
 • Volleyboll
 • Ridning
 • Orientering

Kultur och nöje Veddige

Arrangemang

 • Bil och mc- träff
 • Julpromenad
 • Midsommarfirande
 • Mopedrally
 • Cykelfest

Musik

 • Konserter i kyrkan
 • Konsert i samband med RV41

————————————————————————————————————————————————————————————

Framåtblick

Den 27 april 2011 genomfördes en Framtidsverkstad i Veddige med drygt 100 deltagande Veddigebor. Under 2011 har en grupp engagerade människor i Veddige träffats för att diskutera och sätta samman denna lokala utvecklingsplan. Resultatet bygger mycket på vad som kom fram under Framtidsverkstaden.

 

VISIONER FÖR VEDDIGE

Utifrån vad som kom fram under Framtidsverkstaden kan man uttyda 10 olika områden som Veddigeborna prioriterar när de får frågan om hur de vill att Veddige ska vara år 2020. Nedan presenteras de tio områden med ett sammanfattande långsiktigt mål att arbeta mot.

Boende/tomter
I Veddige ska alla som vill kunna hitta ett hållbart och långsiktigt boende hela livet.

Service
Vi vill utveckla och behålla befintlig service.

Yttre miljö/Levande
Vi vill se folk i rörelse som använder samhällets service och funktioner.

Viskan
Vi vill underlätta och skapa aktiviteter utmed Viskan.

Väg
Vi vill skapa vägar som visar Veddige genom exempelvis fartsänkande åtgärder. Veddige ska vara tillgängligt för bil-, cykel- och gångtrafikanter.

Marknadsföring
Veddiges marknadsföring ska skapa ett intresse och en positiv bild av Veddige. Vill öka Veddiges attraktionsvärde.

Idrott
Det ska vara kul och lätt att utöva idrott och vara ledare inom idrotten i Veddige.

Infrastruktur
Vi vill ha en modern infrastruktur med goda kommunikationer i form av goda buss-, tåg-, bil-, och cykelförbindelser. Vi vill även kunna använda modern kommunikationsteknologi. Det ska vara kostnadsmässigt likvärdigt att bo i hela Varbergs kommun.

Trygghet
Vi vill skapa trygghet genom gemenskap, uppmärksamhet och hjälpsamhet.

Företagande
Vi vill skapa goda förutsättningar för etablering av nya industrier och företag. Veddige ska främja ett kreativt företagsklimat som skapar tillväxt och nya arbetstillfällen.

 

STYRKOR OCH SVAGHETER

Styrkor – en sammanfattning
Veddige har många tillgångar som kan användas i syfte att utveckla samhället. Det råder ett företagsvänligt klimat och man uppmuntras till entreprenörskap och företagande av varandra. Det finns områden som gör det möjligt för företag att expandera och etablera sig i Veddige.

I Veddige är samhällsservicen väl utbyggd och som boende har man tillgång till mycket inom samhällets gränser.

 • Skola
 • Tandläkare
 • Vårdcentral
 • Egen tidning, VISKA
 • Bibliotek
 • Räddningstjänst med IVPA
 • Affär – ombud för post, systembolag, spel etc.
 • Flertal restauranter
 • Bra barnomsorg
 • Kyrkliga aktiviteter
 • Ungdomsgård
 • Miljöstation
 • Apotek
 • Äldreboende

I Veddige finns det goda möjligheter till att utöva och vara engagerad inom idrotten. I samhället finns det byggnader och platser, så som idrottshall, idrottsplats med konstgräsplan, simhall och ishall, som förenklar och gör idrotten till en naturlig del för många boende i Veddige.

Det geografiska läget är en styrka för Veddige. Det finns goda kommunikationer med såväl buss som tåg. Närheten till E6:an gör läget attraktivt för såväl pendlare att bosätta sig och för industrier och företag att etablera sig. Det är nära till Varberg men även Göteborg och Borås finns inom rimligt avstånd.

Närheten till naturen är ytterligare en styrka för Veddige. Det finns goda möjligheter till friluftsliv, det är nära till skogen, fiskevatten och flera badplatser i närliggande sjöar.

 

Svagheter – en sammanfattning
Vad många Veddigebor anser vara svagheter är att det är brist på tomter för nybyggnationer. Veddige har en vikande befolkningsutveckling och antalet barn i skolan har minskat. Man upplever att det finns en bristande planering från kommunens sida gällande industri- och boendetomter. Det finns ett negativt rykte kring Veddige, som media historiskt sett ofta förstärkt. Samtidigt är man inte så bra på att marknadsföra sig själv.

Det som dock får mest uppmärksamhet gällande svagheter är att Veddige upplevs förfallet och dåligt underhållet. Det är skräpigt och risigt kring Viskan och lekplatserna i samhället är slitna. Man upplever inte att det finns något tydligt centrum på orten, det finns inget torg eller naturlig mötesplats.

 

VILKA ÅTGÄRDER SKA GENOMFÖRAS FÖR ATT NÅ VISIONEN? 

Frågan ställdes under Framtidsverkstaden i april 2011 och diskussioner skedde kring varje bord. Varje bord skrev ned sina förslag, vilka sedan har sammanställts och många åtgärder var återkommande vid varje bord. Det finns tre områden som främst diskuterats:

Fysisk miljö/Centrum/Infarten

De flesta idéer som diskuterats i Veddige är kring den fysiska miljön i samhället. Mycket handlar om att fräscha upp med exempelvis parkbänkar, blomlådor eller rabatter, men även att man som fastighetsägare i Veddige kan se till att underhålla och bidra till att skapa ett attraktivt samhälle. Det fanns idéer om en samlingsplats/torg eller naturlig mötesplats. Att försöka skapa känslan av en ”bygata”, där samhällets invånare använder samhällets service och funktioner.

Ytterligare idéer var att sätta upp skyltar vid infarterna till samhället som hälsar besökare och passerande människor välkomna. Även skyltar som informerade och marknadsförde samhällets företagare var ett välkommet förslag.

 

Marknadsföring

Många tar upp marknadsföring som en viktig del i Veddiges utveckling och som en viktig åtgärd för att nå de gemensamma målen. Att prata positivt om Veddige och förstärka och visa på allt det som är bra.

Boende

Gällande boende är det två saker som dyker upp. Det saknas attraktiva tomter för barnfamiljer att bygga villor på. Det saknas även något som skulle passa en åldrande generation som tröttnat på att sköta sin villa och som önskar en enklare form av boende. Arbetet med att få igång en flyttkedja för både yngre och äldre måste göras parallellt.

ANALYS

Vad vi kan konstatera är att i Veddige finns det väldigt mycket! Vi har det som många mindre orter och byar i nuläget drömmer om. Samhällsservicen är mycket väl utbyggd med affär, förskolor och F-9-skola, äldreboende, vårdcentral, folktandvård, ett idrottsområde med simhall, ishall och fotbollsplaner. Vi har en otrolig entreprenörsanda med över 300  registrerade företag fördelat på en mängd olika branscher. Vi har ett rikt föreningsliv med mängder av olika föreningar som sysslar med olika saker som samlar många av ortens människor.

Risken är att eftersom servicen är så pass väl utbyggd så finns det inga större anledningar eller orsaker att personligen engagera sig för samhällets utveckling. Från flera håll återkommer ändå önskan om ett större engagemang bland ortsborna. Man vill se frekventa ”verkstäder” där man får diskutera och formera sig kring utvecklingsarbetet. Den ekonomiska drivkraften hos näringslivet är dock något som borde användas. Att hitta beröringspunkter där det ideella engagemanget och näringslivet entreprenörskap kan samverka och ge Veddige gemensamma vinningar. Exempelvis så kanske företagarna kan ställa upp med material eller ekonomi och föreningar/ideella kan fungera som utförare.

Vad vi också kan konstatera är att vi i Veddige vill väldigt mycket. Det finns många bra idéer som är möjliga att genomföra utav Veddigeborna själva. En punkt som togs upp vid varje bord under mötet i april var att Veddige måste fräschas upp och snyggas till. Detta är också den tydligaste kopplingen mellan svagheter och det som man i Veddige önskar åtgärda – trivseln och den fysiska miljön. Veddiges negativa rykte är också något återkommande. Samtidigt har man identifierat att vi måste bli bättre på att marknadsföra Veddige. Men vi måste också se till att vi har ett vackert samhälle att marknadsföra!

Boendefrågan är något som blir aktuellt när det gäller marknadsföring. Det handlar om att göra Veddige attraktivt för barnfamiljer så att Veddige är det självklara alternativet oavsett om man vill köpa ett äldre hus eller bygga ett nytt. Vår uppfattning är att äldre företrädesvis flyttar inom orten och att barnfamiljer som är i rörelse oftast är hemvändare eller öppna för flera orter. Vi måste visa på att det finns underlag för seniorboende så att det verkligen byggs med följd att de äldre kan flytta från sina villor. Då kan barnfamiljer köpa dessa hus och på så vis bidra till underlag för förskola/skola samt fortsätta använda samhällets service. För barnfamiljer ska Veddige vara det självklara alternativet.

Vad vi också kan konstatera är vi måste bli bättre på att samverka och samordna oss i Veddige. Vi behöver en organisation och struktur i vår dialog med kommunen. I Veddige saknas en fungerande samhällsförening där det finns en upparbetad struktur kring vilka frågor samhällsföreningen ska driva men även vilka andra föreningar som finns på orten och vad deras ansvar respektive skyldigheter finns. Vi behöver samordna våra resurser, så att alla inte springer på samma boll.

Vi behöver öka samverkan mellan de föreningar och företag som verkar i Veddige. Det finns en mängd idrottsföreningar samt ett antal särintresseföreningar (vägförening, pensionärsförening etc.) och med över 300 företag i de flesta näringsgrenar borde det finns en enorm utvecklingspotential. Vi måste dock hitta formerna för hur samverkan ska kunna ske för att alla ska kunna vinna på samarbete, samverkan och samordning.

 

PRIORITERINGSOMRÅDEN FÖR VEDDIGE

Fysisk miljö

Vi behöver arbeta med att öka trivseln och den fysiska miljön i Veddige. Det gör vi genom återkommande och ny arrangemang. Vi måste förvalta det vi har och se till att det ser snyggt ut i samhället.

 • Uppfräschning av centrum – skapande känsla av ”bygata”
 • Samordna planteringar av växter i genomfarterna. Få till lite växtlighet och arrangemang kring gamla 41:an.
 • Skyltar för att hälsa trafikanter välkomna.
 • Företagsinformationsskyltar – vi vill visa på företagsandan i Veddige och erbjuda passerande möjlighet att uppleva och/eller handla saker.

Marknadsföring

Vi måste aktivt arbeta med att marknadsföra Veddige. Det finns mängder med bra idéer och mycket kunskap i samhället inom marknadsföring, men den behöver användas och komma till sin rätt. Vi måste utnyttja de kommunikationsmedel som vi förfogar över och anpassa dem till den målgrupp vi vill nå. Vi vill rikta vår marknadsföring mot barnfamiljer.

 • Hemsidan
  Dela upp informationen i en intern och en extern del. Arbeta strikt mot den identifierade målgruppen externt och skapa en “säljande” sida där ortens styrkor och finaste sida kommer fram. Syftet bör vara att få unga barnfamiljer att vilja flytta till Veddige. För att generera trafik till den interna delen kan tex Veddiges företagare erbjudas reklamplats. Bjud in företag och föreningar till möte för att informera om hur de ska sprida information och marknadsföra sina evenemang i vår gemensamma plattform. Skapa fler saker som lockar invånarna till hemsidan. Tex bloggar, köp- och sälj, tävlingar etc. Sprid adressen på rätt ställen på nätet.
 • Sociala medier
  Samordna företagare och föreningar till en gemensam sida på Facebook där man kan dela sina händelser, aktiviteter och uppdateringar. Mycket av nyhets- och informationsflödet går via sociala mediekanaler.
 • Press
  Skriv insändare till Varbergs-Posten och Hallands Nyheter. Var mer aktiv med att bjuda in radio, tv och tidningar till händelser och aktiviteter. Öka intresset hos media på andra orter. Exempelvis arbetar man under hösten 2011 med att få till en artikel i GP om småbarnfamiljer som flyttat till Veddige.

Samordning och samverkan

Vi måste öka samordning och samverkan föreningar och företag emellan. Vi behöver hitta en form och struktur för hur en samhällsförening skulle kunna fungera i ett samhälle i Veddiges storlek. Vad vi lära av andra, hur har de gjort, vilka är framgångsfaktorerna och hur kan vi anpassa det för maximalt utfall i Veddige?

 • Bjud in representanter från samhällsförening som verkar i samhällen i Veddiges storleksordning. Hämta intryck och anpassa efter våra förutsättningar!

Trivsel – Engagemang

Fler människor måste engagera sig för Veddige om vi ska uppnå våra visioner och gemensamma mål. Men vi ska inte glömma att ha roligt under tiden.

 • Hemvändardag
 • Skapa rutiner kring återkommande traditioner som Midsommarfirande, valborg, jul etc.
 • Gemensamma uppfräschningsdagar

 

På lång sikt
Föra dialog med kommunen om en park bakom Sparbanken, med lekplats. Om kommunen eller näringsidkare kan ställa upp med material kan Veddigeborna kan göra väldigt mycket själva.