Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening firar 50 år! Behövs den?

Frågan är provokativt ställd. Jag gör här en mycket kort historik över de aktiviteter som Hembygdsföreningen genomfört de senaste 50 åren. Ivar Emanuelsson var föreningens förste ordförande och efterträddes 1970-1985 av Åke Johansson Hagakrok. Föreningen fick nu nyttjanderätt på Hembygdsstugan i Vabränna. Den var i förfall och mycket arbete lades ner på att få den gott skick. Tomten pryddes med en flaggstång och 1973 kunde man börja hyra ut stugan för 20 kr. Samtidigt var engagemanget stort i föreningen för att bevara Ås kvarn. Ivar emanuelsson och Herbert Johansson samlade in fotografier från bygden.  De skapade grunden till föreningens fotoarkiv. Socken-och torpvandringar och slåttergillen var populära. Utflykter till bl.a. Vendelsö, Balgö och resor till Billingen, Öland och Utvandrarnas hus arrangerades.

Milstenar inventerades.

Och när Ås gamla församlingshem skulle rivas fick Hembygdsföreningen ta vara på de gamla föremålen. Många erbjudanden kom att föreningen skulle vårda gamla byggnader och kvarnar. Men resurserna var begränsade och man kunde inte heller ta hand om socknens likvagn. Gottfrid Eliasson gjorde två utmärkta filmer ”Från råg till halmtak” och ”Från lin till linne”. 1977 påbörjades renovering av skvaltkvarnarna i Ulvatorp med stöd av kulturnämnden. Studiecirklarna handlade om” Känn din hembygd”, ”Handens arbete” och torpinventeringar påbörjades 1983. Samma år började föreningen deltaga i frågesport. Nu började också den segslitna historien om att flytta ryggåsstugan från Broborgs trädgård till Vabränna. Men tyvärr gick det inte att komma överens med ägarna i Stockholm.

Årsmöten på den här tiden avslutades ofta med dans!

Bengt-Eric Andersson blev 1985 ordförande och innehade den posten i 32 år! Han kunde året därpå inviga tillbyggnaden av hembygdsstugan. Nu kunde mer än 35 personer samlas i stora salen.

1998 flyttades Broborgs kvarn i Fullsbäcken tillbaka till Ulvatorp.

 Jungfrustugan byggs av rester från ryggåsstugan i Fullsbäcken. Det enda som för övrigt kunde räddas från Broborgs fina anläggning var några flata stenar… Jungfrustugan invigs samtidigt med redskapsboden år 2000. 10 år senare är ladugården färdig och i den inryms nu ett museum.

Föremål från Ås kvarn blev behandlade mot ohyra och flyttades till Vabränna.

Föreningen skaffar sig en hemsida 2014 och är sedan också aktiv på facebook. Takprojektorn visade sig vara en god investering; många har lockats till hembygdsstugan för att se gamla fotografier från bygden. Uthyrningen av stugan har ökat, inte bara till kalas utan även för olika slags möten. Skvaltkvarnarna i Ulvatorp har i år blivit förklarade som byggnadsminne, något som hembygdsföreningen verkat för i minst 15 år.

Visst behövs en hembygdsförening!

INGVAR MÅNSSON