Projektet “Utveckling av Kvarnadalen i Sällstorp” inom Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket och EU) fortsätter.  Och målet att sätta upp skyltarna före blåsippans ankomst kunde hållas! Tyvärr verkar dock blåsipporna bli allt färre. Men vitsippor är också vackra!

Det har krävts en hel del research för att få fram texter till 8 skvaltkvarnar och 7 kvarnruiner. Ett stort tack får ges till veteranerna Ingvar och Herbert Johansson som har forskat och dokumenterat kring kvarnarna. 

Och ett stort tack till de tio som så ivrigt med spett och spade grävde hål och gjöt fast skyltstolparna ! Som bonus den dagen återupptäckte vi under jord och mossa årtalet 1820 som Vallbyborna  vackert har huggt in i berget vid kvarn 12!

Om man nu följer Kvarnabäcken kan man på skyltarna läsa rubriker som:

Ärliga eller sluga bönder?

Kålhage-Anna tjuvmaler.

Först Kvarnadalen sedan Mongoliet!

Kvarnen som är berest!

Fick torparna mala?

Flera av skyltarna visar bilder från Göteborgs historiska museum som redan på 1920-talet insåg det unika med Kvarnadalen. De vackra teckningarna har gjorts av Stefan Gustafsson. Eftersom han är bördig från Sällstorp uppskattade han verkligen uppdraget.
 H G Karlsson från Halmstad har hjälpt till med den grafiska utformningen.

Välkommen till Kvarnadalen- unikt i Sverige!

INGVAR MÅNSSON